Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İl Sağlık Müdür Yardımcıları

Güncelleme Tarihi: 05/10/2017

 • Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
 • İl Sağlık Müdürünün verdiği diğer görevler
 • İl Afet Koordinasyon
 • Sivil Savunma
 • Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü
 • Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü
 • Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • İl Sağlık Müdürünün verdiği diğer görevler
 • Akılcı İlaç İl Koordinatörlüğü
 • Farmokovijilans İl Koordinatörlüğü
 • İl Sağlık Müdürünün verdiği diğer görevler
 • Diğer Kurumlarla İlişkiler
 • Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • Sağlık Meslekleri ve Özel Teşhis Tedavi Merk. Şube Müdürlüğü
 • İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
 • İl Sağlık Müdürünün verdiği diğer görevler
 • Sağlık Hizmetleri Denetim Birimi
 • Sağlık Turizmi
 • Diğer Kurumlarla İlişkiler
 • Özürlüler Kurulu
 • İnsan Hakları
 • Performans ve Kalite
 • Kurumlar Arası Koordinasyon
  (S.M.-H.S.M.-K.H.B.)
 • Yayıncılık ve Organizasyon Birimi
 • Türkiye Sağlık Personeli Memnuniyet Araştırması İl Koordinatörlüğü
 • İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
 • İl Sağlık Müdürünün verdiği diğer görevler
 • Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
 • BİMER
 • Bilgi Edinme
 • SABİM İl Koordinatörlüğü
 • İdari İşler Şube Müdürlüğü
 • Yatırımlar Şube Müdürlüğü
 • İl Sağlık Müdürünün verdiği diğer görevler
 • Yatırım Koordinasyon Birimi
 • İl Yatırım Planlama Kurulu