Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol

Güncelleme Tarihi: 20/02/2018

  Mevzuat
 icon_pdf.png663 Sayılı "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"
 icon_pdf.png5018 Sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu”
 icon_pdf.pngKamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi
 icon_pdf.pngSağlık Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı Üst Yazısı
  İl Sağlık Birim Performans Kriterleri
 icon_pdf.png 112 Servisi Birim Performans Kriterleri
 icon_pdf.png Birim Performans Kriterleri
 icon_pdf.png İl SağlıkPerformans Değerlendirme Klavuzu
  İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Yönergesi ve Ekleri
 icon_pdf.png Performans Değerlendirme Yönergesi
 icon_pdf.png Performans Gösterge Kartları
 icon_pdf.png 9777 Ek-1-Gösterge Puan Tablosu
 icon_pdf.png 9778 Ek-4-İtiraz Başvuru Formu
 icon_pdf.png 9780 Ek-3-İl Performans Raporu
 icon_pdf.png 9782 Ek-5-İl Performans Puanı Hesaplama Formülü ve Başari Gruplari Tablosu
  Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi
 icon_pdf.png Şube / Birim Personel Görev Tanımları
 İş Süreçleri
 icon_pdf.png İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
 icon_pdf.png Performans ve Kalite Koordinatörlüğü
 icon_pdf.png Sağlık Turizmi Birimi
 icon_pdf.png Akılcı İlaç İl Koordinatörlüğü
 icon_pdf.png Çalışan Güvenliği Birimi
 icon_pdf.png Denetim Birimi
 icon_pdf.png Engelli Birimi
 icon_pdf.png Hasta Hakları Koordinatörlüğü
 icon_pdf.png Hukuk Birimi
 icon_pdf.png İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
 icon_pdf.png Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
 icon_pdf.png Şikayet Birimi
 icon_pdf.png Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü
 icon_pdf.png İdari İşler Şube Müdürlüğü
 icon_pdf.png Sivil Savunma Birimi
 icon_pdf.png Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 icon_pdf.png İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimlik
 icon_pdf.png İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
 icon_pdf.png Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 icon_pdf.png Sağlık Meslekleri ve Özel Teşhis Tedavi Merkezleri Şube Müdürlüğü
 icon_pdf.png Yatırımlar Şube Müdürlüğü