Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSGB)

Güncelleme Tarihi: 25/01/2018

Birim Görev Tanımı

İş Sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarda çalışma ortamının gözetimini yapmak,

İş yerinde yapılan çalışmaların sürdürülmesini sağlamak için yönetime tavsiyelerde bulunmak,

İlgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak müdürlüğümüz ve bağlı kurulışlardaki çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak ve yürütmek,

İş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçüm uygulamalarının takibinin yapılmasını sağlamak,

İş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak,

Çalışanların peryodik sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak ve kayıtlarını tutmak,

İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının etkin yürütülebilmesi amacı ile diğer birimlerle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yıllık çalışma planını hazırlamak,

Yukarıda belirtilen görevleri ilgili gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak,

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatından doğan diğer yükümlülükler çerçevesinde çalışmalar yürütmek...