Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Turizmi

Güncelleme Tarihi: 25/01/2018

Birim Görev Tanımı

Sağlık Turizmi Birimi, 
17.10.2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü’ne bağlı olarak Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuştur. Sağlık turizmi birimi ilimizdeki tüm sağlık turizmi faaliyetlerini ve çalışmalarını yürütmekte ve Sağlık Bakanlığı ile koordinasyonu sağlamaktadır.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Turizmi Birimi, ildeki mevcut kurum ve kuruluşlarda yürütülen sağlık turizmi faaliyetleri ile ilgili veri girişlerini ve istatistiksel çalışmaları yürütür.

Yurtdışından gelen yabancı uyruklu hastaların aldıkları sağlık hizmetleri ile ilgili işlemleri yürütür, sağlık turizmine hizmet verecek sağlık kurumlarının müracaatlarını alıp Sağlık Bakanlığı’na gönderir,

Sağlık turizmi ile ilgili gelişmeleri takip eder, sağlık hizmeti veren kurumların bilgi ve belgelerinin kaydını tutar, sağlık turizmi hizmeti sunan kurumlara yönelik iş ve işlemlerle ilgili aksamaları takip eder ve gerektiğinde Bakanlığa bildirir, sağlık turizmi kapsamında düzenlenen kongre ve fuarlarda görev alır.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı ile sağlık turizmi ile ilgili yazışma ve bilgi alışverişini yönetir.