Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Şikayet Birimi & Sabim & Bimer

Güncelleme Tarihi: 25/01/2018

Birim Görev Tanımı

1)İlimizde vatandaşların sağlık hizmeti sunumu alanındaki şikayet ve taleplerini içeren şahsen yaptıkları başvurularını değerlendirmek, yerinde çözümlenebilir olanları yerinde çözümlemek, gerektiğinde ilgili şubeye incelenip neticelendirilmek üzere iletmek, kurumumuz görev alanı dışında gelen başvuruları değerlendirip uygun yönlendirmeleri yapmak,

2) Müdürlüğümüze Cumhurbaşkanlığı Takip ve Değerlendirme Koordinatörlüğünce gönderilen vatandaş başvurularının değerlendirilerek ilgili şubece işleme alınıp neticelendirilmek üzere gerekli yönlendirme ve yazışmalarını yapmak,

3) Müdürlüğümüze Bakanlığımız, Valilik ve diğer kurumlar tarafından gönderilen vatandaş başvurularının değerlendirilerek ilgili şubece işleme alınıp neticelendirilmek üzere gerekli yönlendirme ve yazışmalarını yapmak,

4)Birimimize elektronik posta ve posta yoluyla iletilen başvuruları değerlendirmek, ilgili şubece işleme alınıp neticelendirilmek üzere gerekli yönlendirme ve yazışmalarını yapmak,

5)Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) tarafından kurumumuza iletilen başvuruların değerlendirilerek ilgili şubece işleme alınıp neticelendirilmek üzere gerekli yönlendirme ve yazışmalarını yapmak, neticesinden BİMER sistemine bilgi girişi yapmak,

6)Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi tarafından kurumumuza iletilen başvuruların değerlendirilerek ilgili şubece işleme alınıp neticelendirilmek üzere sistem üzerinden gerekli yönlendirmelerini yaparak, sürecin takibini ve sonlandırmasını gerçekleştirmek,

7)Müdürlüğümüze yapılan bilgi edinme başvurularını değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

8)Muhtar Bilgi Sistemi(MBS) aracılığı ile müdürlüğümüze iletilen başvurularının değerlendirilerek ilgili şubece işleme alınıp neticelendirilmek üzere gerekli yönlendirme ve yazışmalarını yapmak,

9)Sağlık Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.