Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Mevzuat

Güncelleme Tarihi: 15/06/2017

2006/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 
2004/7189 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu  
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun