T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yatağa Bağımlı Seçmenler için Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu

Güncelleme Tarihi: 11/02/2020

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 14’üncü maddesi ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK)  02.01.2019 tarih ve 3 sayılı Kararı gereğince seyyar sandık için aile hekimleri tarafından “Yatağa Bağımlı Kişiler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu” düzenlenmesi hakkında Genelge (2019/1) yayınlanmıştır. Genelge ve eklerine ulaşmak için tıklayınız