T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı

Güncelleme Tarihi: 28/02/2019

Atama Birimi
Planlama Birimi
Özlük Birimi
Disiplin Birimi
İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi
İdari Hizmetler Birimi
Yatırımlar Birimi
Mali Hizmetler Birimi
   1) İl Konsolide Birimi
   2) Satınalma Birimi
   3) Gelir Tahakkuk ve Kaynak Geliştirme Birimi
   4) Döner Sermaye ve Muhasebe Birimi
   5) İç Kontrol Birimi
   6) Gider Tahakkuk Birimi