T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünce Satışı Yapılacak Taşınır Mal (Araç) İlanı

Güncelleme Tarihi: 31/05/2019

Müdürlüğümüzce demirbaş kayıtlarından düşümü yapılan ekonomik ömrünü doldurmuş 15 aracın satışına ait ihale ilanı ve şartnamesi için ilgili başlığın üzerini tıklayınız

İhale ismi: Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Taşınır Mal Satışı (Araç) İhalesi
İhale Tarihi: 18/06/2019 Salı saat: 09:00 -14:30
İhalenin yapılacağı yer: Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
İlk ilan: 31/05/2019 Yeni Dönem Gazetesi
İkinci ilan: 03/06/2019 Yeni Dönem Gazetesi

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞITLARA AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

BURSA İL SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MAL (ARAÇ) İLANI