T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik

Güncelleme Tarihi: 11/02/2020

İnsan sağlığının korunması, çevre ve yüzme suyu kalitesinin muhafaza edilmesi, yüzme suyu kalitesinin belirlenmesi ve izlenmesi, sınıflandırılması, yönetilmesi ve yüzme suyu kalitesi konusunda halkın bilgilendirilmesi ile ilgili usul ve esasları içeren yönetmelik, 25 Eylül 2019 tarih ve 30899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşbu yönetmelikle, 9/1/2006 tarihli ve 26048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB) yürürlükten kaldırıldı.

Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik ve ekleri için tıklayınız