T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Hukuk ve Muhakemat Birimi

Güncelleme Tarihi: 14/11/2019

Birim Görev Tanımı

Bakanlık Hukuk Müşavirliğince belirlenen kurallara uygun olarak davalara ve icra takiplerine ilişkin bilgi ve belge temin ederek, usul iş ve işlemleri yürütmek ve bu konularla ilgili yazışma yapmak,

Hukuki konularda görüş bildirmek,

Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin zamanında alınmasında müdürlüğe ve teşkilata yardımcı olmak,

İlgili mevzuatı uyarınca personele hukuki yardımda bulunmak,

Hukuk işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak,

İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.