T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

BEBKA Tarafından Kabul Edilen Proje Eğitimi Gerçekleştirildi

Güncelleme Tarihi: 11/02/2020

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nın BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı)’ya yaptığı proje başvurusunun kabul edilmesinin ardından, "Sağlık Araştırmalarında Planlama ve Uygulamalı Biyoistatistik Veri Analizi Eğitici Eğitim" programı 9-10-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından, bilgisayar eşliğinde uygulamalı olarak verilen eğitimde sağlık alanında yapılacak; araştırma, anket gibi birçok çalışmada kullanacak metod ve yöntemler hakkında katılımcılara çeşitli bilgiler aktarıldı. Müdürlüğümüzün farklı birimlerinde görev yapan 20 personelin yer aldığı 3 günlük eğitimin sonunda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma KUZHAN tarafından katılımcılara belgeleri takdim edildi.

Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının profesyonel bilgi gelişim kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlayan eğitim; birçok sektörden daha yoğun veri ve bilgi akışı olan sağlık sektöründeki sahadan toplanan ham verilerin; doğru ve güvenilir yöntemlerle analizlerinin gerçekleştirmesine ve vatandaşların sağlığını korumaya yönelik daha doğru hizmetlerin geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır.

  • BEBKA Proje Eğitimi 1.jpg
  • BEBKA Proje Eğitimi 2.jpg
  • BEBKA Proje Eğitimi 3.jpg
  • BEBKA Proje Eğitimi 4.jpg
  • BEBKA Proje Eğitimi 5.jpg
  • BEBKA Proje Eğitimi 6.jpg
  • BEBKA Proje Eğitimi 7.jpg
  • BEBKA Proje Eğitimi 8.jpg
  • BEBKA Proje Eğitimi 9.jpg