T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Hasta ve Çalışan Hakları Birimi (Şikayet ve Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü)

Güncelleme Tarihi: 27/11/2019

Birim Görev Tanımı

1-Hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine etmek, izlemek, değerlendirmek, gereği halinde uygulamaları yerinde denetlemek.

2-Hasta hakları uygulamalarının yürütülmesi amacıyla, kamu sağlık tesisleri, üniversite sağlık tesisleri, askerî hastaneler, kamu ve özel ağız diş sağlığı tesisleri, özel hastaneler, tıp merkezleri, poliklinikler ve toplum sağlığı merkezlerinde Hasta İletişim Birimlerinin kurulması sağlamak ve bu birimlerde hizmet verecek Hasta İletişim Birim Sorumlularının Valilik Onayı ile görevlendirilmelerini yapmak. 

3-Hasta İletişim Birimi Sorumlularının internet tabanlı Hasta Başvuru Bildirim Sistemine (HBBS) kayıtlarının yapılarak ilgili sağlık kuruluşlarının hasta hakları uygulama sürecindeki başvuru kayıt, işleme alma, tebliğ etme, hasta hakları kuruluna havale etme işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak ve takip etmek.

4-HBBS’de Hasta İletişim Birim Sorumlularının göreve başlayış ve ayrılışlarını takip etmek ve yetkilendirilmelerini sağlamak.

5-Hasta Hakları Kurullarının kurulması ve sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli sayıda personel görevlendirmesini sağlamak.

6-HBBS modülünde kayıtlı olan sağlık kuruluşlarının sistem üzerinden Hasta Hakları Kurullarına bağlanmasını sağlamak ve değişiklik taleplerinin değerlendirmek.

7-Hasta Hakları Kurullarında görev alacak sivil toplum örgütü temsilcilerini ve sivil vatandaş üyelerini belirlemek ve görev süreleri bitiminde tekrar görevlendirme veya yeni görevlendirmeler yapmak.

8-Hasta Hakları Kurulların toplanmasını ve kurullarda alınan kararların sağlık kuruluşlarınca uygulanmasını takip etmek.

9-HBBS’nin işleyişini ve Sağlık Bakanlığınca sisteme tanımlanan yeni kuruluşların takibini yapmak.

10-HBBS modülüne yeni tanımlanmış kuruluşların Hasta İletişim Birimlerini oluşturmalarını ve Hasta İletişim Birimi Sorumlusu görevlendirme işlemlerini düzenlemek ve takip etmek.

11- HBBS modülüne yeni tanımlanmış kurumların hangi Hasta Hakları Kuruluna  bağlanacağını belirlemek, sisteme kaydetmek.

12-HBBS modülüne yeni tanımlanan kurumlarda oluşturulan Hasta İletişim Birimlerinin Sorumlularına Valilik Onaylı görevlendirmelerini takiben kullanıcı daveti oluşturmak.

13-İhtiyaç halinde hasta hakları ile ilgili eğitim, seminer, toplantı düzenlemek.

14-Kurul kararlarının özetinin İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfasında duyurulmasını sağlamak.

15-Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü bünyesinde arşiv oluşturmak.

16-Görevi ile ilgili seminer, konferans gibi etkinliklere katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve ilgililere duyurmak.

17- İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Başvurularınız İçin Bakanlığımızın https://hastahaklari.saglik.gov.tr/ adresinden giriş yapabilirsiniz