T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Halk Sağlığı Laboratuvarı

Güncelleme Tarihi: 19/01/2018

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

Halk Sağlığı Laboratuvarı Sayfasına Gitmek İçin Tıklayınız

 

a)      Ruhsatlandırma, Denetim ve Kontrol İzlemeye yönelik olarak; İnsani Tüketim amaçlı her tür suyun, yüzme suları, kaplıca suları, peloid ve deniz suyunun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini yapmak

 

b)      Atıksuların ve yüzey sularının mikrobiyojik ve kimyasal analizlerini yapmak.

 

c)      İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili analizleri yapmak.

 

d)     Gıda, yakıt, temizlik ürünleri, oyuncak gibi tüketime sunulan her türlü ürünün Halk Sağlığı Açısından gerekli analizlerini yapmak.

 

e)      Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığının talebi doğrultusunda farklı analiz parametrelerinin yapılabilirliğini sağlamak.

 

f)       Klinik laboratuvar hizmeti vermek ; beşeri (her türlü kan, idrar ve bunun gibi insani) numunelerin   mikrobiyolojik ,virolojik, toksikolojik ve biyokimyasal testleri ve analizleri yapmak.

 

g)      Aile hekimliği hizmetleri kapsamında gerekli tanı ve teşhise yardımcı diğer test, analiz ve görüntüleme hizmetlerini sunmak.

 

h)      Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamaları ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele ve vatandaşlara aktarılması amacıyla eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak.

 

i)        Halk Sağlığı Laboratuvarı hizmetleri kapsamında ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. Halk Sağlığı Müdürlüğünün gerek gördüğü çalışmalara ve toplantılara katkıda bulunmak.

 

****Numune Kabul Kriterleri

 

İletişim:

0.224.220 01 42 

0.224.244 00 83