T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Aile Hekimliği Birimi

Güncelleme Tarihi: 27/11/2019

Birim Görev Yetki ve Sorumlulukları

 1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve değerlendirmek.
 2. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 3. Aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili planlamaları ve çalışmalarını yapmak.
 4. Aile hekimliği yerleştirme işlemlerini yürütmek.
 5. Yetkilendirilmiş aile hekimliği ile ilgili işlemleri yürütmek.
 6. Aile hekimlerinin hizmet verdiği mekânların asgari fiziki ve teknik şartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
 7. Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek.
 8. Aile sağlığı merkezi ve aile hekimliği birimlerinin gruplandırma işlemlerini planlamak, uygulamak ve denetimlerini gerçekleştirmek.
 9. Aile hekimliği uygulaması ile ilgili talepleri değerlendirmek.
 10. İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.
 11. Aile hekimlerinin 1.Aşama ve 2.Aşama eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
 12. SAHU eğitimi alan aile hekimliği asistanlarının saha eğitimlerini, eğitim aldığı kurumlarla iş birliği içerisinde yürütmek veya yürütülmesini sağlamak.
 13. Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.