T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Birim Dökümanları

Güncelleme Tarihi: 10/07/2019

  Frengi - Lepra Dokümanları
  HUS Vaka Sorgulama Formu
  1 Aralık Dünya AIDS Günü Sunu (2018)
  1 Aralık Dünya AIDS Günü Bilgi Notu(2018)
         71. Verem Haftası Eğitim Sunuları (2018) 
  Zika Virus Hastalığı Bilgilendirme ve Vaka Yönetim Rehberi
  Kızamık-Kızamıkçık Vaka İnceleme Formu Ek 2
  AFP FORMLARI
  Aktif Tüberküloz sürveyansı Kurumlardan Gelen Aylık Bildirim Listesi
  MDR Listesi
  KKKA Bildirim Sistemi 2011 Kullanma Kılavuzu
  Yardıma Muhtaç Tbc Hasta Listesi
  Ebola Vaka Bildirim Formu
  Neonatal Bebek Ölüm Formu
  VSD 17 Yeni Formu
  VSD 14
  Personel Durum Raporu
  Tüberküloz Tanı Tedavi Rehberi
  Tifo Kesin Vaka Bildirim Formu
  Temaslı Bilgilendirme Notu
  Td Aşı Kartı
  Soğuk Zincir Malzemeleri ve Takibi
  Lejyoner Hastalığı Yönetmelik
  Öğrencilere Yönelik Verem Eğitimi
  Okul Aşı Kartı
  Numune Gönderme Formu EK-1
  MERS CoV_Egitimi
  MERS CoV Yakın Temaslı Algoritmasi
  MERS CoV Vaka Takip Algoritmasi
  MERS CoV Vaka Numarasının Verilmesi Bilgi Notu
  MERS CoV Türkiye Bilgi Notu
  MERS CoV Toplu Formlari
  MERS CoV Olası Vaka Bilgi ve Laboratuvar İstem Formu
  MERS CoV Hac Umre Bilgi Notu
  MERS CoV Hac Umre Bilgi Notu
  Lejyoner Hastalığı Rehberi
  Lab. Panik Değer Formu
  Kuduz Şüpheli Temas İzleme Formu 2014
  KKKA Numune Alma Metodu
  Laboratuvar Örnek Gönderme Formu
  KKKA Hastane Sunu
  Kuduz Saha Rehber 2014
  KKKA Lise Halk Eğitimi sunumu
  KKKA Eğitim Sunumu
  İlkogretim 1-3 KKKA Eğitim Sunumu
  Kızamık-Kızamıkçık surveyans genelge
  İnfluenza Vaka Bilgi Formu
  Kızamık-Kızamıkçık Lab İstek Formu Ek 1
  Kizamik Kizamikcik Surveyans sunumu
  kizamik bilgi notu
  Isı İzlem Çizelgesi
  İlkogretim 4-8 KKKA Eğitim Sunumu
  İlaç Koruması Alacak Hasta Bilgi Formu
  Aktif Tüberküloz Sürveyansı Kapsamında VSD'lerden Gelen Aylık bild. Sonuç listesi
  Hastane Aylı Aşı İhtiyaç Formu
  Hantavirus Vaka Bildirim Çizelgesi
  form13B
  form012a
  Aşı Stiker 1
  form 013 
  ETYS Bildirim Formu
  EK-2_Kuduz Riskli Temas Vaka İnceleme Formu
  Ebola Virüs Hastalığı Vaka Yonetim Rehberi
  Ebola Virüs Hastalığı Vaka Bildirim Formu
  Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi
  Düzey I ve Düzey II Formları D
  Düzey I ve Düzey II Formları A
  Difteri Olgu İnceleme Formu
  DGT İmza Cetveli
  DGT Genelgesi[1]( 2009 -51 )
  DGT Durum Raporu
  DGT Bilgi Formu(Ek 1)
  Denetim Tutanağı
  Denetim Tutanağı (Sorun saptandığında)
  1 Yaş Üstü Aşılama Şeması
  Buzdolabı Aşı Yerleşim Şeması
  Bulaşıcı Viral Hemorajik
  Bulaşıcı Klinik Tedavi
  Bulaşıcı Hastalıklara Ait Filyasyon Raporu
  Bulaşıcı Hastalıklar Standart Tanı ve Lab İstek Formu
  Bulaşıcı Hastalıklar NT Formu
  Bulasici Kuş Gribi
  Boğmaca Lab İstek Formu
  Bilgilendirilmiş HIV onam formu
  Batinil Örnek Gönderme Formu
  Aşıların Saklanaması ve Takibi
  Aşı Stiker 2
  AH Aylık Aşı İhtiyaç Formu
  ASM Soğuk Zincir Acil Eylem Planı
  ASIE Bildirim ve İnceleme Formu
  Asi Ile Onlenebilir invaziv Bakteriyel Hastaliklar sürveyans rehberi
  (16) Gıda ve Su Kaynaklı Numune Formu
  Verem(Tüberküloz) Bilgilendirme Rehberi ve Verem Hastalarının Hak ve Sorumlulukları
  Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Envanteri
  Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Standartları