T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bursa Kanser Kayıt Merkezi Verileri IARC'a Kabul Edildi

Güncelleme Tarihi: 13/11/2019

Kanser Kayıtçılığı, malign hastalıkların toplum üzerindeki etkilerini tahmin ve kontrol edebilmek amacıyla; kanserlerin ortaya çıkışı, özellikleri ve sonuçları hakkında sürekli sistematik olarak veri toplama sürecidir. Kanserin dağılımının bilinmesi, uygulanacak politikaların belirlenmesi, yapılan müdahalelerin etkinliğinin değerlendirilmesi, gerekli iyileştirme çalışmalarının zamanında yapılabilmesi için, kanserlerin kayıt altına alınması gereklidir.

Uluslararası Kanser Kayıtları Birliği IARC (International Association of Canser Registries); Dünya Sağlık Örgütüne bağlı olarak çalışan kanser kayıt ve istatistik kurumudur. Dünyanın sayılı kayıt merkezlerinden kalite standartlarına uygun verileri alarak analiz eden IARC, belirli aralıklarla çıkardığı dergi ve kitaplar ile dünya kanser istatistiklerini yayınlamaktadır.

Bursa Kanser Kayıt Merkezi; 2008-2012 tanı yıllarına ait Bursa kanser verilerini IARC’a göndermiştir. IARC tarafından analiz edilen (kalite, tamlık ve güvenilirlik) verilerimiz “Cancer in Five Continents XI” (beş kıtada kanser 11) kitabında yayınlanmıştır. Ülkemizi temsil eden sekiz ilden biri olmanın haklı gururunu yaşamaktayız.

29.11.2017 tarihinde Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda, İl Sağlık Müdürümüz Dr. Özcan AKAN'ın katılımlarıyla teşekkür toplantısı düzenlendi. İl Sağlık Müdür Yardımcıları Dr. Hüseyin KAPLAN, Dr. Nuray ÇIKRIKLAR,İl Sağlık Müdürlüğü Koordinatörümüz Dr. Yunuz ARSLAN, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Betül Berrin SEVİNİR, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji ABD Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Türkkan EvrenseL ve kamu ve özel hastanelerinin yöneticileri, başhekimleri ve mesul müdürlerinin katıldığı programın sonunda Kanser Kayıt Elemanlarına Teşekkür Belgeleri verildi. Bu başarının elde edilmesine gönül ve emek veren kanser kayıt elemanlarını tebrik ve teşekkür ederiz.

  • İl Sağlık Müdürümüz Dr. Özcan AKAN açılış konuşmasını yaparken
  • İl Sağlık Müdürümüz Dr. Özcan AKAN açılış konuşmasını yaparken
  • İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Kanser Kayıt Elemanlarına teşekkür belgeleri İl Sağlık Müdürümüz Dr. Özcan AKAN tarafından verildi
  • Hastane Kanser Kayıt Elemanlarına teşekkür belgeleri  İl Sağlık Müdürümüz Dr. Özcan AKAN tarafından verildi
  • Hastane Kanser Kayıt Elemanlarına teşekkür belgeleri İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin KAPLAN tarafından verildi
  • Hastane Kanser Kayıt Elemanlarına teşekkür belgeleri İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Nuray ÇIKRIKLAR tarafından verildi
  • Hastane Kanser Kayıt Elemanlarına teşekkür belgeleri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji ABD Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Türkkan EVRENSEL tarafından verildi
  • Hastane Kanser Kayıt Elemanlarına teşekkür belgeleri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Betül Berrin SEVİNİR tarafından verildi
  • Hastane Kanser Kayıt Elemanlarına teşekkür belgeleri İl Sağlık Müdürlüğü Koordinatörü Dr. Yunuz ARSLAN tarafından verildi