T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Gider Tahakkuk Birimi

Güncelleme Tarihi: 28/03/2018

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

1. Müdürlük ve kamu sağlık tesislerinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işi ihalelerinin ihale sonrası süreçlerini yürüterek takip etmek, bunlara ilişkin gerekli belgeler düzenlenerek ödeme işlemlerini gerçekleştirmek

2. Aboneliğe bağlı ödemeler ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek

3. Kurum ödemeleri ve avans işlemlerinin sonlandırılması