T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İl Konsolide Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/03/2018

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

1. Sağlık Müdürlüğü ve İlin tamamı taşınırlar
2. İlin taşınır yönetim hesapları, MKYS/KBS/TDMS/KDS/STOK analiz, tüm depoların yönetmelik ve mevzuata uygun düzeni, tertibi,
3. Taşınır kayıt yetkilisi görevlendirme işlemleri,
4. MKYS şifre tanımlama, MKYS depo tanımlama/yetki verme alma,
5. Ulaşım hizmetleri, sevk ve idare edilmesi,
6. Fast Soft Programı, onay, artırma eksiltme,
7. Muayene Kabul Komisyonları Başkanlığı, şartnamelerin yazılmasında görev,
8. HEK işlemleri,
9. Yazışmalar,
10. Kurumlar arası koordinasyon-iletişim,
11. MKYS-Yönetmelik ve diğer eğitim çalışmaları organizasyon işleri,
12. Bütçelerin taşınır boyutunda takibi, aylık tüketim çıkışlarının muhasebeleştirilmesi/takibi,
13. TDMS’nin düzenli kontrolü, ödemelerde kod takibi,
14. İl hesaplarının Bakanlığa, Sayıştay’a (istenirse) vermek.
15. Bakanlık Strateji Başkanlığı Mali İşler Birimi ile sürekli irtibat halinde, İlde çözümü olmayan sorunları bakanlığa ileterek sorunu çözmek