T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Halk Sağlığı Laboratuvarları

Güncelleme Tarihi: 07/06/2018

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

a)      Ruhsatlandırma, Denetim ve Kontrol İzlemeye yönelik olarak; İnsani Tüketim amaçlı her tür suyun, yüzme suları, kaplıca suları, peloid ve deniz suyunun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini yapar

b)      Atıksuların ve yüzey sularının mikrobiyojik ve kimyasal analizlerini yapar

c)      İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili analizleri yapar

d)     Gıda, yakıt, temizlik ürünleri, oyuncak gibi tüketime sunulan her türlü ürünün Halk Sağlığı Açısından gerekli analizlerini yapar

e)      Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığının talebi doğrultusunda farklı analiz parametrelerinin yapılabilirliğini sağlar

f)       Klinik laboratuvar hizmeti vermek ; beşeri (her türlü kan, idrar ve bunun gibi insani) numunelerin mikrobiyolojik, virolojik, toksikolojik ve biyokimyasal testleri ve analizleri yapar

g)      Aile hekimliği hizmetleri kapsamında gerekli tanı ve teşhise yardımcı diğer test, analiz ve görüntüleme hizmetlerini sunar

h)      Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamaları ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele ve vatandaşlara aktarılması amacıyla eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapar

i)        Halk Sağlığı Laboratuvarı hizmetleri kapsamında ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. Halk Sağlığı Müdürlüğünün gerek gördüğü çalışmalara ve toplantılara katkıda bulunur