Yıldırım İlçesi Eski Göğüs Hastalıkları Hastane Binasının Hurda Karşılığı Yıkılması İşi
27 Mayıs 2020

İlimiz Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1879 ada 3 parselde Bakanlığımıza tahsisli taşınmaz üzerinde bulunan Prof. Dr. Türkan AKYOL Göğüs Hastalıkları Hastanesi eski binasının hurda karşılığı yıkım işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü yaptırılacaktır.

İhale İlanı

Teklif Mektubu

Teknik Şartname

İdari Şartname

Yer Görme Belgesi

Sözleşme Tasarısı