Dr. Fahire GÜNDÜZDr. Fahire GÜNDÜZ
Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı