2. Online Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitim
20 Mayıs 2021

Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 27 nci maddesine istinaden “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi”,  Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak 15-30 Haziran 2021 tarihleri arasında teorik eğitimi yapılacaktır.

Konu hakkında Bakanlığımız tarafından https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-haberler/15-30-haziren-2021-tarihlerinde-yeniden-online-biyosidal-uygulayici-egitimi-duzenlenecektir.html adresinde gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

 Eğitim Son Başvuru Tarihi:30 Mayıs 2021    

Başvuru Adresi: Bursa İl Sağlık Müd. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimi (Ahmetpaşa, Fevzi Çakmak Cd. No:53 Osmangazi/Bursa)

 

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimine Katılmak İçin Gerekli Evrak Listesi

  • 1-Genel Müdürlüğümüz 2021 yılı fiyat tarifesine göre 197 TL Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Ücreti’ni”n Bursa İl Sağlık Müdürlüğü  TR 19 0001 2009  2780  0005 0000 83  döner sermaye hesabına (180.514 kodu ile) yatırıldığına dair; üzerinde kişinin isminin de yer aldığı (Gönderilecek tutarın banka şubelerinden EFT yapılması halinde bankadan onaylı bir sureti getirilecektir) makbuz aslının,
  • 2-Maliye Bakanlığının Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü, Genel Müdürlüğümüz 2021 yılı fiyat tarifesine göre T.C. Merkez Bankası TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31 IBAN hesabına 22 TL Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika ücretinin yatırıldığına dair üzerinde kişinin isminin de yer aldığı (Gönderilecek tutarın banka şubelerinden merkez bankası hesabına EFT yapılması halinde bankadan onaylı bir sureti getirilecektir)makbuz aslının,
  • 3-Vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanının örneğinin,
  • 4-Diploma veya geçici mezuniyet belgesin fotokobisi (aslı görülmek kaydıyla) veya e devlet çıktısı örneğinin,
  • 5-Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğraf.
  • 6-Dilekçe (örneği)

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Dilekçe Örneği