Aileler İçin Bağımlılık Rehberi
13 Kasım 2019

Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi 04/07/2018 tarih ve E.4443 sayılı yazı ile, Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları Kurulu’nun 07/03/2018 tarihli 2018/1 sayılı toplantısında "Öncelikli olarak sağlık kuruluşlarında olmak üzere, bağımlılıkla Mücadele sürecinde bilgi verme amaçlı ışıklı panoların yapılandırılması" hususu karara bağlandı ve alınan karar gereği “Aileler İçin Bağımlılık Rehberi” hazırlandı.

Aile sağlığı merkezlerinde gösteriminin sağlanması amacıyla hazırlanan “Aileler İçin Bağımlılık Rehberi”ni indirmek için tıklayınız