Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönerge -2
19 Kasım 2019

07.11.2017 tarihli ve 51275 sayılı Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergede değişiklik yapan yönerge, 06.08.2018 tarih ve 49635782-010.04-5593 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönerge ve ekleri için tıklayınız