T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü 2018 Yılı 2. Dönem İl İçi Naklen Atama Kurası

Güncelleme Tarihi: 19/11/2019

Müdürlüğümüz ve  bağlı kurumlarında  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/A bendine göre görev yapan personelin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan ‘’ Sağlık Personelinin İliçi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge,  gereğince 2018 yılı 2.Dönem İl İçi Atama kurası yapılacaktır.

2018 Yılı 2. Dönem İl İçi Yer Değiştirme İlanı

2018 Yılı 2. Dönem İl İçi Yer Değiştirme Münhal Kadrolar

Atama ve Nakil Talep Formu