Telefon
24 Eylül 2020

Adı Soyadı
Ünvanı
Telefon
 Av. Ümit KAYABAŞI İl Beyaz Kod Koordinatörü  0 224 295 6000
 Kadir FINDIK         Araştırmacı              0 224 295 6000-6443    
 Gülcan TÜRKTıbbi Sekreter 0 224 295 6000-6442


E-Posta  :  
bursa.beyazkod@saglik.gov.tr