Mevzuat
03 Kasım 2019

  MEVZUAT :

1-Hukukî dayanak:15/5/1987 tarih ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 nci ve 40 ncı maddeleri

2-01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği

3-08.05.2014 tarih ve 28994 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

4-06.11.2014 tarih ve 2014/32 sayılı Hasta Hakları Uygulamaları konulu Genelge