Hukuk ve Muhakemat Birimi

Birim Görev Tanımı

  • 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hukuk birimlerine verilen görevleri yürütmek.
  • Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukukî tedbirlerin zamanında alınmasında il sağlık müdürüne yardımcı olmak ve hukukî danışmanlık yapmak.
  • İl sağlık müdürlüğü birimlerince il sağlık müdürü imzası ile sorulan hukukî konularda görüş bildirmek.
  • Bakanlığa hukukî görüş sorulmasını gerektiren konularda hukukî mütalâasını belirtmek.
  • 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 54 üncü maddesi kapsamındaki personele hukukî yardımda bulunmak.
  • Hukukî işlemlerle ilgili olarak yazışmalarda bulunmak.
  • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay,. vs. etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/ve
  • katılım sağlamak.
  • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Telefon

Adı SoyadıÜnvanıTelefon
 Ümit KAYABAŞI Avukat        0 224 295 6421
Merve PEŞTELİ UYSAL Avukat 0 224 295 6427
 Figen CEVHEROĞLUAvukat  0 224 295 6432
 Nurşen KOCAMAN Avukat 0 224 295 6429
 Canan DEDEBAL Avukat 0 224 295 6447
 Figen CÖNK Avukat 0 224 295 6430
 Ömer ALTUN Avukat 0 224 295 6428
 Cem SATIŞ Avukat 0 224 295 6424
 Hülya ALKAN Avukat 0 224 295 6423
 Arzu ERKAL Avukat 0 224 295 6425
 Ezgi BORUCU Avukat 0 224 295 6422
 Fatma Betül KARAKAYA      Avukat 0 224 295 6426
 Merve SAĞDIÇ 0 224 295 6446
 Yaşam ATAŞ 0 224 295 6441
 Seval Sevinç SERTEL 0 224 295 6438
 Onur YÜKSEL V.H.K.İ 0 224 295 6440
 Melahat ŞEN KAYA Ebe 0 224 295 6435
 Volkan DİNÇER V.H.K.İ 0 224 295 6440E-Posta  :  
   bursa.hukukisleri@saglik.gov.tr 

03 Kasım 2019