Birim Dökümanları
03 Aralık 2019

  Frengi - Lepra Dokümanları
  HUS Vaka Sorgulama Formu
  1 Aralık Dünya AIDS Günü Sunu-1 (2019)
  AIDS- Eğitim sunusu-2019-2.(2019)
1 Aralık Dünya AIDS Günü Bilgi Notu (2019)
  Zika Virus Hastalığı Bilgilendirme ve Vaka Yönetim Rehberi
  Kızamık-Kızamıkçık Vaka İnceleme Formu Ek 2
  KKKA Bildirim Sistemi 2011 Kullanma Kılavuzu
  Ebola Vaka Bildirim Formu
  Tifo Kesin Vaka Bildirim Formu
  Lejyoner Hastalığı Yönetmelik
  Numune Gönderme Formu EK-1
  MERS CoV_Egitimi
  MERS CoV Yakın Temaslı Algoritmasi
  MERS CoV Vaka Takip Algoritmasi
  MERS CoV Vaka Numarasının Verilmesi Bilgi Notu
  MERS CoV Türkiye Bilgi Notu
  MERS CoV Toplu Formlari
  MERS CoV Olası Vaka Bilgi ve Laboratuvar İstem Formu
  MERS CoV Hac Umre Bilgi Notu
  MERS CoV Hac Umre Bilgi Notu
  Lejyoner Hastalığı Rehberi
 Kuduz Riskli Temas Aylık İzlem Formu
  KKKA Numune Alma Metodu
  Laboratuvar Örnek Gönderme Formu
  KKKA Hastane Sunu
  Kuduz_Profilaksi_Rehberi
  KKKA Lise Halk Eğitimi sunumu
  KKKA Eğitim Sunumu
  İlkogretim 1-3 KKKA Eğitim Sunumu
  İnfluenza Vaka Bilgi Formu
  İlkogretim 4-8 KKKA Eğitim Sunumu
  Hantavirus Vaka Bildirim Çizelgesi
  EK-2_Kuduz Riskli Temas Vaka İnceleme Formu
  Ebola Virüs Hastalığı Vaka Yonetim Rehberi
  Ebola Virüs Hastalığı Vaka Bildirim Formu
  Difteri Olgu İnceleme Formu
  Bulaşıcı Viral Hemorajik
  Bulaşıcı Klinik Tedavi
  Bulaşıcı Hastalıklara Ait Filyasyon Raporu
  Bulaşıcı Hastalıklar Standart Tanı ve Lab İstek Formu
  Bulasici Kuş Gribi
  Batinil Örnek Gönderme Formu
  (16) Gıda ve Su Kaynaklı Numune Formu
 Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Envanteri
  Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Standartları
  2019 YENİ Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi
  VSD_Aylık_Çalışma_Formları
  Tüberküloz_Bildiriminde_Kullanılan_Formlar
  Verem(Tüberküloz) Bilgilendirme Rehberi ve Verem Hastalarının Hak ve Sorumlulukları
  DGT Genelgesi[1]( 2009 -51 )
  Kızamık-Kızamıkçık Vaka İnceleme Formu Ek 2
   Numune Gönderme Formu EK-1
   Kızamık-Kızamıkçık Lab İstek Formu Ek 1
   Konjenital Kızamıkçık Sendromu Vaka İnceleme Formu
   Difteri Olgu İnceleme Formu