overlay

Aşı Programları Birimi

Birim Görev Tanımı

  • Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamında bağışıklama hizmetlerinin yürütülmesi için insan gücü, araç-gereç, aşı, antiserum, enjektör vb. ihtiyaçların planlaması ile soğuk zincir şartlarında birimlere ulaştırılmasını sağlamak.
  • Aşı ile Önlenebilen hastalıklara yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
  • Aşı sonrası istenmeyen etki izleme sistemini kurmak ve takip etmek.
  • Aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması faaliyetlerini yürütmek.
  • GBP kapsamındaki hastalıkların sürveyansını yürütmek.
  • GBP kapsamındaki hastalık salgınlarının kontrolüne yönelik faaliyetleri yürütmek.
  • GBP kapsamındaki programlara yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek.
  • Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  • ğ) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak