Aşı Programları Birimi

Birim Görev Tanımı

  • Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamında bağışıklama hizmetlerinin yürütülmesi için insan gücü, araç-gereç, aşı, antiserum, enjektör vb. ihtiyaçların planlaması ile soğuk zincir şartlarında birimlere ulaştırılmasını sağlamak.
  • Aşı ile Önlenebilen hastalıklara yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
  • Aşı sonrası istenmeyen etki izleme sistemini kurmak ve takip etmek.
  • Aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması faaliyetlerini yürütmek.
  • GBP kapsamındaki hastalıkların sürveyansını yürütmek.
  • GBP kapsamındaki hastalık salgınlarının kontrolüne yönelik faaliyetleri yürütmek.
  • GBP kapsamındaki programlara yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek.
  • Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  • ğ) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak

Birim Dökümanları

 * KONJENİTAL KIZAMIKÇIK SENDROMU VAKA İNCELEME FORMU
 * AFP FORMLARI
 * Neonatal Bebek Ölüm Formu
 * Td Aşı Kartı
 * Soğuk Zincir Malzemeleri ve Takibi
 * Okul Aşı Kartı
 * Kızamık-Kızamıkçık surveyans genelge
 * Kizamik Kizamikcik Surveyans sunumu
 * kizamik bilgi notu
 * Isı İzlem Çizelgesi
 * Hastane Aylı Aşı İhtiyaç Formu
 * form13B
 * form012a
 * Aşı Stiker 1
 * form 013 
 * Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi
 * 1 Yaş Üstü Aşılama Şeması
 * Buzdolabı Aşı Yerleşim Şeması
 * Bulaşıcı Hastalıklar NT Formu
 * Boğmaca Lab İstek Formu
 * Aşıların Saklanaması ve Takibi
 * Aşı Stiker 2
 * AH Aylık Aşı İhtiyaç Formu
 * ASM Soğuk Zincir Acil Eylem Planı
 * ASIE Bildirim ve İnceleme Formu
 * Asi Ile Onlenebilir invaziv Bakteriyel Hastaliklar sürveyans rehberi

14 Kasım 2019