Yatırımlar Birimi

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

* Yatırım programına teklif edilen projeler için arsa temin etmek ve söz konusu taşınmazlarla ilgili gerekli iş ve işlemleri yaptırmak.                                                                                         
* Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek.
* İldeki sağlık yapılarının son kullanıcı birimlerce teslim alınması süreçlerini koordine etmek, devir teslim işlerini yürütmek
* Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projeleri hazırlamak veya hazırlatmak.
* Ön veya tam proje için yapılacak olan inşaat ihaleleri ve bu hizmetler için ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak.
* Sağlık tesisleri yatırım planlama ve takibini yapmak.
* Müdürlük inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya yaptırılmasını sağlamak.
* İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Birim Dökümanları

  Hizmet Kalite Standartları
icon_pdf.pngYatırımlar Hizmet Envanteri
icon_pdf.pngYatırımlar Hizmet Standartları

28 Ağustos 2020