Tüberküloz Laboratuvarı
18 Mart 2021

TBC LABORATUVARI

GENEL

      Tüberküloz, M.tuberculosis kompleks olarak adlandırılan bir grup mikobakteri cinsi bakteri tarafından oluşturulan bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık halen tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olmakla birlikte hava yoluyla bulaşması nedeniyle toplum sağlığı açısından da oldukça önem taşımaktadır. Tüberkülozun kontrolü açısından tüberküloz hastalarına erken tanı koymak çok önemlidir. Akciğer tüberkülozunun kesin tanısı balgamda tüberküloz basilinin gösterilmesi ile konmaktadır. Bu maksatla laboratuvarımızda hastalardan alınan numunelere mikroskopik inceleme, kültür ve kültürde üreyen ilk materyalde ilaç duyarlılık testi yapılmaktadır. Akciğer dışı tüberkülozdan şüphelenilen hastalardan tutulum yerine bağlı olarak uygun şekilde alınan numunelerde de aynı testler çalışılmaktadır.

YAPILAN ANALİZLER

 • ARB boyama (teksif)
 • Tüberküloz kültürü (Otomatize Sıvı Kültür Sistemi)
 • Tüberküloz kültürü (Löwenstein Jensen Besiyeri)
 • İlaç duyarlılık testi (Streptomisin, İzoniazid, Rifampisin, Etambutol

  NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

        Verem savaş dispanserlerine başvuran hastalardan aşağıda tarif edildiği şekilde alınan numuneler verem savaş dispanserleri tarafından laboratuvarımıza gönderilmektedir. Test sonuçları Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden verem savaş dispanserlerine iletilmektedir.

  Akciğer tüberkülozu şüphesinde ilk tercih edilen ve basil saptama oranı en yüksek örnek türü balgamdır. En uygun balgam örneği üç gün üst üste sabah alınan ilk balgam örneğidir. Ancak hasta üç gün üst üste sabah ilk balgam örneğini verecek durumda değil ise; ilk balgam örneği; klinik başvuru sırasında (anlık), ikinci balgam örneği; ikinci gün sabahı (evde), üçüncü balgam örneği; ikinci balgam örneğini getirdiğinde (anlık) veya üçüncü gün sabahı (evde) alınır.

 • Hastaya üç adet steril örnek kabı verilir veya hastaya bir kap verip ertesi gün örneği getirdiğinde yeni kap verilir.
 • Sabah aç karnına önce dişlerini fırçalaması veya ağzını iyice çalkalaması istenir.

  Yiyecek artıkları, ağız florası, tükürük ve oral ilaçlar ile balgamın kontaminasyonunu önlemek için hastaya balgam çıkarmadan önce ağzını bol suyla çalkalaması gerektiği hatırlatılmalıdır.

 • Bir bardak ılık su içmesi önerilir.

  Kendiliğinden balgam çıkarmayan hastalara öncelikle bol sıvı alması ve kültürfizik hareketleri yapması veya merdiven inip çıkması tavsiye edilebilir.

 • Örnek kabının ağzını dikkatli bir şekilde açması, kapağı uygun, temiz bir yere koyması söylenir.
 • İzolasyon odasının olmadığı yerlerde açık havada örnek vermesi istenir.
 • Derin bir nefes alıp bir süre nefesini tuttuktan sonra derin ve kuvvetlice öksürük ile balgamını doğrudan kabın içine çıkartması istenir.
 • Örnek kabının kapağını dikkatli bir şekilde sıkıca kapatması ve bu şekilde, her örnek için ayrı örnek kabı kullanılması söylenir.
 • Her kabı aynı gün en geç iki saat içerisinde laboratuvara getirmesi istenir.

  Üriner sistem tüberkülozu şüphesinde idrar numunesi alımı: Ardışık en az üç gün üst üste dış ürogenital bölge temizlendikten sonra en az 40 ml sabah idrarı alınır. İdrar veremeyen hastalardan mesaneden kateter ile ya da suprapubik aspirasyon ile alınabilir.

  - Tüberküloz Laboratuvarı Sorumlusu :Uzm. Dr.Zehra YÜRÜKEN

  3a.jpg

  İLETİŞİM

  hsm16.laboratuvar@saglik.gov.tr

  Tel: (0224) 502 26 48

  Faks: (0224) 223 95 15

  Adres: Hocaalizade Mah. Yeniceler Sok. No: 8 Kat : 2 Osmangazi/BURSA