İnceleme ve Soruşturma Birimi

Birim Görev Tanımı

  • Müdürlüğe iletilen konularla ilgili; inceleme, soruşturma ön inceleme yaptırmak, işleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak ve sonucundan ilgililere bilgi vermek,
  • İl Sağlık Müdürlüğünün SABİM, ÇİMER, Bilgi Edinme, SBN başvurularına ilişkin işlemleri yürütmek,
  • Görev alanıyla ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak yaptırmak,
  •  Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak,
  • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.