İl Beyaz Kod Koordinatörlüğü

Birim Görev Tanımı

  • İl Sağlık Müdürlüğü, Şube Müdürlükleri ve Birimlerindeki Mevzuata Uygun Bildirimlerin Yürütülüp Yürütülmediğinin Takip Edilmesi ( Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulama Genelgesi 2016-3 Madde 5/a)
  • İl Sağlık Müdürlüğü, Şube Müdürlükleri ve Birimlerindeki Mevzuata Uygun Bildirimlerine Hukuki Yardım sağlanması ( Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulama Genelgesi 2016-3 Madde 2)
  • İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Birim Sorumlusu

 Av. Ümit KAYABAŞI
İl Beyaz Kod Koordinatörü

06 Nisan 2022