Sağlık Personeli Atama Birimi

Birim Görev Tanımı

  • Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta olan personelin il içi nakil, görevlendirme, görevden çekilme, görevden çekilmiş sayılma, görevden uzaklaştırma, göreve iade ve Devlet memuriyetine son vermeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  • 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelinde yer alan il sağlık müdürü, ilçe sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı, başhekim, başhekim yardımcısı, müdür ve müdür yardımcıları ile uzmanlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  • Eğitim görevlisi, başasistan, asistanların il içi nakil, görevlendirme, görevden çekilme, görevden çekilmiş sayılma, görevden uzaklaştırma, göreve iade ve Devlet memuriyetine son vermeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  • Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.
  • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
  • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Dokuman

  Dökümanlar
icon_word.pngAday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi
icon_word.pngAile Durumu Bildirimi (Asgari Geçim İndirimi İçin)
icon_word.pngAile Yardımı Bildirim Formu
icon_word.pngAnlaşan Aile Hekimi İzin Formu
icon_word.png Atama ve Nakil Talep Formu (İl dışı)
icon_excel.png Emeklilik Belgesi
icon_excel.png Fiili Hizmet Tesbiti Formu
icon_word.pngGri Pasaport Formu
icon_excel.pngİl İçi Tayin Talep Formu
icon_word.pngİptal İhdas Talep Formu
icon_word.pngMal Bildirim Formu
icon_word.png Maaş Bordrosu Talep Dilekçesi
icon_word.pngPersonel İzin Dilekçesi
 Personel İşten Ayrılma Onay Formu
  PHB.FR.007 personel izin formu (işçi)
icon_word.pngPersonel Sevk İzin Belgesi
icon_word.pngAile Hekimi Aile Sağlığı Çalışanı Başvuru Formu
  Hizmet Kalite Standartları
icon_pdf.pngİnsan Kaynakları Hizmet Envanteri
icon_pdf.pngİnsan Kaynakları Hizmet Standartları
  AİLE HEKİMLİĞİ MUVAFAKAT BİLGİ FORMU
  Aile Hekimi Hizmet Sözleşmesi
  Aile Sağlığı Çalışanı Hizmet Sözleşmesi

13 Temmuz 2021