Birim Dökümanları
26 Eylül 2022


  Evlilik Öncesi Danışmanlık Formları
 Yenidoğan İşitme Tarama KBB Muayene Formu

 
 Yenidoğan İşitme Tarama Adrese Göre İl Dağılım formu
 Yenidoğan İşitme Tarama Hastane Eksik Giriş Bildirim Formu
 Doğum Bildirim Formu
 YİTP Eğitimci Eğitimi Açılış Sunumu
 Gebe Bilgilendirme TSM Sunumu (2)
 Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi
 GBS_Hastane
 Riskli Gebelik Yönetim Rehberi
 Yenidoğan İşitme Tarama Onam Formu
 USBEM_2
 Robson_formu
 GKD İş Akışı Ders 1
 GKD İş Akışı Ders 1-1
 GKD Klinik Bakım Ders2
 Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitim Kitabı
 Afiş Onay Dosyası
 Yüksek Riskli Bebek İzlem Rehberi
 RIA Uygulamasi Onam Formu
 OÇÇİTP GÜNCEL KBB SEVK FORMU
 Yenidoğan İşitme Taraması-Ebeveynle İletişim Bölüm7
 Yenidoğan İşitme Taraması GİRİŞ Bölüm 1
 Yenidoğan İşitme Taraması Eğitimi Yeniden Değerlendirme
 Yenidoğan İşitme Tarama Program Formu
 Üç Aylık Enjektabl Kontraseptif
 Yaygın Gelişimsel Bozukluk
 Web Programına Giriş (Yenidoğan İşitme Taraması)
 USBEM_1
 Tamamlayıcı Beslenme Sağlık Çalışanları İçin Rehber Kitap
 Uluslararası mama kodu
 Tarama Yapmaya Hazırlık Bölüm 2
 Süt Sağma Broşür - b
 Süt Sağma Broşür - a
 OÇÇİTP İSTATİSTİK FORMU
 Riskli Bebeklerin Taranması Bolum 5
 OÇÇİTP KBB RED BEYAN FORMU
 Pozisyonlar - a
 Pratik Uygulama Olgu Sunumu
 Pozisyonlar-b
 Perinatal Bebek Ölüm Form Doldurma Kılavuzu
 Perinatal Bebek Ölum Bilgi Formu
 Okul Çağı Çocuklarda İşitme Tarama Programi Rehberi
 OAE ile Tarama Bölüm 3
 GKD Sevk Formu
 Kongenital Hipotiroid
 OÇÇİTP EBEVEYN RIZA BEYAN FORMU
 Misafir Anne Form Doldurma Kılavuzu
 Bebek Ölümleri Sözel Görüşme Form
 NTP Bebek Sevk-1
 NTP Bebek Sevk
 Hastane Formu
 LOHUSA EMZİRME DANIŞMANLIĞI
 Kurumlar Kaıtsal Kan Hastalikları Bildirim Formu
 İyot Yetersizliği Okul Sunumu
 Hastane Ortamı Dışında DoğumYapma Riski Taşıyan Gebe Formu
 Hastaneler İçin Kendini Değerlendirme Formu
 GÖRME TARAMA SEVK BELGESİ (2)
 Hastane Doğumları Değerlendirme Formu
 GÖRME TARAMA SEVK BELGESİ (1)
 GBS_Hastane_Standartlari_Degerlendirme_Formu
 Gençlik Danışma Sağlık Hizmet Merkezi
 Genelge
 Gelişimsel Kalça Displazisi

 Gebelik Egsersiz Kitapçığı
 Gebe Bilgilendirme TSM Sunumu (1)
 GBS_TSM_Standartlari_degerlendirme_formu
 Gebe Bilg. Sınıfı TC li Katılımcı Formu
 GEBE ANNE SÜTÜ DANIŞMANLIĞI
 Emzirme Danışmanlığı El Kitabı
 Emzirme Önerileri Eğitimi
 Form102 Aile Planlaması Çalışsmaları
 Form103 Ana Çocuk Sağlığı Çalışma Programı
 Doğum Öncesi Bakım
 FKÜ Kayıt Formu
 emzirme danışmanlığı el kitabı
 Doğum Sonu Bakım
 Dogum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi
 ACSAP_Sube
 Demir D vit Aylık Takip Formu
            Ders 1- Anne Sütünün Önemi
 Ders 2 - Emzirme Nasıl Olur
 Ders 3 - Emzirmenin Değerlendirmesi
 Ders 4 - Bebeği Emzirmek İçin Pozisyon Vermek
 Ders 5 - Bir Emzirmeyi Gözlemlemek
 Ders 6 - Dinleme ve Öğrenme Becerileri
 Ders 7 - Sağlık Uygulamaları
 Ders 8 - Özgüveni Sağlama ve Destek Olma
 Ders 9 - Memelere İlişkin Sorunlar
 Ders 10 - Memeyi Red
 Ders 11 - Emzirme Öyküsü Alınması
 Ders 12 - Meme Muayenesi
 Ders 13 - Sütün Sağılması
 Ders 14 - Yetersiz Süt
 Ders 15 - Ağlama
 Ders 16 - Düşük Doğum Ağırlıklı ve Hasta Bebekler
 Ders 17 - Anne Sütünü Arttırmak ve Emzirmeyi Yeniden Başlatmak
 Ders 18 - Emzirmeyi Sürdürmek
 Bebek_olumu_calisma_formu
 D Vitamini Yetersizliği Önleme Eğitimi
 Aile Sağlığı Birimi Değerlendirme Formu
Cihaz R17A Kurulum 
 Cihaz R17A İnteraktif Oyun Odyometris
 Cihaz R17A Genel Giriş Test Yöntemi
 Bebek Çocuk İzlem Protokolleri
 Aylık Enjektabl Kontraseptif Onam Form
 ASM AÇSAP Talep Formu
 AP Hizmetleri Pano
 Anne Sütü - a
 Anne Sütü - b
 Ana Ölümü Kayıt Bildirim Formu1
 AÇSAP 15-49 Yaş Kadın Bildirim Formu
 ACSAP FKÜ gemlik
 1-4 Yaş Ölüm Bilgi Formu
 ACSAP_Sube
 A-ABR ile Tarama Bölüm 4 son
 2017 Yeni Adımlar
 ACSAP Dikkat Eksikligi
 ACSAP Demir
 1-4 Yaş Bebek Ölümü Resmi Yazı
 Sadece Progesteron İçeren Hap Projesi Sunu
 ÇEKÜS Hizmet Envanteri 
 ÇEKÜS Hizmet Standartları
  1-1 TSM GBS Eğitim Raporu Aylık Form
  1-2 TSM GBS Doğum Şekilleri Raporu 6 Aylık
  2-1 Hastane GBS Eğitim Raporu Aylık Form
  2-2 Hastane GBS Doğum Şekilleri Raporu 6 Aylık Form

 KETEM Dışı Taramalar Bilgi Formu
 Kanser Tarama Sevk Formu
 Kanser Kayıt Formu
 Kanser Kayıt Formu Doldurma Açıklamalar
 Kanser Birimi Hizmet Envanteri
Gebelikte Meydana Gelen Değişiklikler ve Sık Görülen Sorunlar
 Doğum
 Doğum Sonu Dönem ve Özellikleri
 Doğum Sonu Dönemde Yenidoğan Bakımı
 Gebelik Süreci
Gebelikte Egzersiz 1
 Gebelikte Egzersiz 2
Nefes Egzersizleri Pozisyon Masaj