İdari Hizmetler BirimiGörev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Müdürlüğe ait kamu konutlarının; aydınlatma, su, ısınma, soğutma, haberleşme, telefon santrali, bakım ve onarım ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Müdürlük birimlerine ait mal ve hizmet alımlarına ilişkin teknik şartnamelerinin tanzim edilerek kontrol, muayene ve kabul işlemlerini yürütmek.
 • Ulaşım araçlarının envanter kayıtlarını tutmak, devri, terkini, edinimi, dönüşümü, hibe ve trafik kazaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.Müdürlüğe ait resmî ve kiralık araçların il içi ve il dışı görevlendirilmesi, bakım onarım, zorunlu trafik sigortası, muayene, kontrol ve tescil ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Müdürlük ve bağlı ek hizmet birimlerinin yemek hizmetleri, personel servis hizmetleri, güvenlik hizmetleri ve toplantı salonlarının tahsisi, koordinasyonu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Müdürlük evrak ve yazı işlerini yürütmek.
 • Arşiv ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Kamu konutlarının tahsis işlemlerini planlamak, koordine etmek, denetlemek ve tahsis değişiklikleri iş ve işlemlerini yürütmek.İdari hizmet binaları, misafirhane, kreş, anaokulu, eğitim, dinlenme ve sosyal tesislerin iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Daire tabipliği, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Hizmet binası ihtiyaçlarına yönelik gerekli izin alınması ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatma görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
 • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.Birim Dökümanları

  Dökümanlar

 
icon_word.pngİMİ.F.003 Teknik Şartname Örneği
icon_word.png İMİ.F.019 Teknik Rapor
icon_word.png İMİ.F.008 Toplantı Tutanağı
icon_word.pngİMİ.F.010 Eğitim Toplantı ve Organizasyon Hizmeti İstek Formu
icon_pdf.png İMİ.F.020 Kısa Süreli İzin ve Görev Belgesi
icon_pdf.pngİMİ.F.021 Taşıt Görev Emri
 Hizmet Kalite Standartları
icon_pdf.pngİdari İşler Hizmet Envanteri
icon_pdf.pngİdari İşler Hizmet Standartları
 
  
  

16 Aralık 2020