Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü

Birim Görev Tanımı

 • Hasta haklan kurulunu kurmak ve kurulun sekrctarya hizmetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda personelin görevlendirilmesini sağlamak.
 • Hasta Başvuru Bildirim Sisteminin (HBBS) işleyişini ve kurul kararlarının uygulanmasını takip etmek.
 • HBBS'de hasta iletişim birim sorumlularının göreve başlayış ve ayrılışlarını takip ederek yetkilendirilmesini sağlamak.

  ç) Kurulun toplanması, üye gönderilmesi ve üyeliğin sona ermesi gibi kurulun çalışmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

 • Birden fazla kurul oluşturulması halinde sağlık kuruluşlarının bağlı olacağı kurul ile değişiklik taleplerini değerlendirmek.
 • Hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine etmek, bu konuda damşmalık yapmak, gereği halinde uygulamaları yerinde denetlemek ve hasta hakları ihlaline sebep olabilecek hususları yerinde incelemek.
 • Kurul kararlarının özetini, başvuru tarihi, başvuru konusu, karar tarihi ve sayısı ile sağlık tesisi ismi belirtilerek kişi isimleri isimlerine yer vermeden il sağlık müdürlüğünün internet sayfasında duyurulmasını sağlamak.
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak,
 • görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
 • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak 
Başvurularınız İçin Bakanlığımızın https://hastahaklari.saglik.gov.tr/ adresinden giriş yapabilirsiniz

Birim Dökümanları

 Hizmet Kalite Standartları
 icon_pdf.png Hasta Hakları Hizmet Envanteri
 icon_pdf.png Hasta Hakları Hizmet Standartları
  Sunumlar
 icon_ppt.png 2014-32 Sayılı Hasta Hakları Uygulamaları Konulu Genelge
 icon_ppt.png 28994 Sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği
 icon_ppt.png Hasta Hakları Uygulamalarına Giriş

03 Kasım 2019