overlay

Su Analizleri

SU ANALİZLERİ

GENEL

Laboratuvarımız kamu kurumlarına, özel firmalara ve özel istek yapan şahıslara hizmet vermektedir. Hizmet bölgemiz Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova ve Çanakkale'dir

YAPILAN ANALİZLER

  • İçme-kullanma suyu, içme suyu, kaynak suyu ve doğal mineralli suların ilgili mevzuatı kapsamında ruhsat, denetim izleme, kontrol izleme ve piyasa gözetimi-denetimine (PGD) esas analizleri,
  • Kaplıca suyu, havuz suyu, yüzme suyu, talassoterapi amaçlı deniz suyu, kıta içi sular,
  • Hemodiyaliz çözeltilerinin dilüsyonunda kullanılan sular,
  • İçme suyu amaçlı ham sular ve benzeri suların ilgili mevzuatı kapsamındaki analizleri,
  • Çevre ve yüzeysel mikrobiyolojik analizleri (iç mekanlar, malzeme, ekipman ve diğer yüzeyler),
  • Sularda Legionella analizleri yapılmaktadır.

AKREDİTE PARAMETRELER

Alüminyum (Al), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Bor (B), Çinko (Zn), Demir (Fe), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum(Ca), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Magnezyum(Mg), Mangan (Mn), Nikel (Ni)Potasyum (K), Sodyum (Na), Molibden(Mo), Arsenik (As), Civa(Hg), Antimon (Sb), Selenyum(Se), Bromat (BrO3), Bromür (Br),Florür (F), Fosfat (PO4), Klorür(Cl), Nitrat (N03), Nitrit (NO2),Sülfat (SO4) 1,2 Dichloroethane, Tribromomethane, Benzene,Bromodichloromethane, Dibromochloromethane, Epichlorhydrin, Tetrachloroethene, Trichloroethene Trichloromethane, Vinyl Chloride, Benzo (a) pyrene, Benzo (b)fluorantheneBenzo (ghi) perylene, Benzo(k)fluorantheneIndeno (1,2,3-cd) pyrene, 2-4 DDT, 2-4 Methoxychlor,4-4 DDD, 4-4 DDE, 4-4 DDT, Aldrin, Alpha-Endosulfan, Alpha-HCH, Beta-Endosulfan, Beta-HCH, Delta-HCH,Dieldrin, Endrin, Gamma-HCH,Heptachlor, Heptachlor-endo-epoxide, Hexachlorobenzene, Azinphos methyl, Demethon-S,Diazinon, Disulfoton, Ethion,Malathion, Parathion ethyl,Parathion methyl, Escherichia Coli Sayımı, Koliform Bakteri Sayımı, Koloni Sayımı (22oC/3 gün) Koloni Sayımı (37oC/2 gün), Membran Süzme Yöntemi ile Bağırsak Enterokoklarının Tayini ve Sayımı, Membran Süzme Yöntemi ile Pseudomonas aeroginosa Tayini ve Sayımı, Membran Süzme Yöntemi ile Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri ve Sporlarının Tayini ve Sayımı, Clastridium perfringens Sporlarının Tayini ve Sayımı, pH Tayini, Amonyum Analizi, İletkenlik Tayini ; TS EN ISO/ IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardına göre TÜRKAK'tan akreditedir.


NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

Numune Kabul Formu ve Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Değerlendirme Anketi

Şikayet İtiraz ve Öneri Formu

BANKA HESAP NUMARASI

Ziraat Bankası Bursa Şubesi

TR37 0001 0000 60 37231946 5001

SWIFT Kodu : TCZBTR2A

İLETİŞİM

Santral: 0224 502 26 48