Kamu Sağlık Tesisleri BirimiBirim Görev Tanımı

  • Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri, belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesislerine ait binaların ön izin, ruhsat ve faaliyet izni ile ilgili işlemlerini yürütmek.
  • Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri, belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesislerinin yatak/ünit artırma/azaltma, rol değişikliği, özellikli tıbbî hizmet birimi ve planlamaya tâbi cihaz ilave-iptali, isim ve adres değişikliklerine ilişkin işlemleri yürütmek.
  • Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri, belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesislerinde açılacak birim/ünite/merkezlerin başvuru ve açılış işlemlerini yürütmek, izlemek ve değerlendirmek.
  • Sağlık Bakanlığına bağlı 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri, Devlet üniversiteleri, belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesislerine ait ilçe, il ve bölge düzeyinde, yatak, birim ve ünite kapasitelerinin planlanmasına ilişkin çalışma yaparak Bakanlığa bildirmek.
  • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
  • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.Birim Dökümanları

 Kamu
icon_excel.pngEk-1 Diyaliz Eğitim Başvuru Formu (Özel Diyaliz Merkezi İçin)
icon_excel.pngEk-2 Diyaliz Eğitim Başvuru Formu (Serbest Müracaat İçin)
icon_excel.pngEk-7 Hemodiyaliz Merkezleri Eğitim Bilgi Formu
icon_excel.pngEk-8 Periton Diyalizleri Eğitim Bilgi Formu
icon_excel.pngEk-9 Diyaliz Eğitimleri Başvuru Formu
icon_excel.pngEk-12 Resertifikasyon Başvuru Formu
icon_ppt.png Enfeksiyon Kontrolü ve Korunma
icon_ppt.pngOrgan Nakli
icon_excel.pngOrgan ve Doku Nakil Merkezleri Bildirim Formu
  Özet
icon_pdf.png2015 Yılı Fiyat Tarifeleri
icon_word.png Özel Hastane Ücretsiz Hasta Formu
icon_word.png Ruhsat Başvuru Dilekçesi
  Hizmet Kalite Standartları
icon_pdf.pngKamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Hizmet Envanteri
icon_pdf.png Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Hizmet Standartları

03 Kasım 2019