Personel Hizmetleri Başkanlığı

Eğitim Hizmetleri Birimi


Birim Görev Tanımı

  • İlgili mevzuatı gereği yapılacak sınav düzenlenmelerine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
  • Personelin aday memurluk eğitimi ile hizmet içi eğitim, meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikleri ilgili birimler ile koordine ederek düzenlemek.
  • Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.
  • Kadın-erkek fırsat eşitliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
  • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

15 Kasım 2019