Sağlık Personeli Özlük İşleri Birimi

Birim Görev Tanımı

 • Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta personelin asli memurluğa atanma, ücretsiz izin, hizmet birleştirme ve borçlanma ile hizmet puanı iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Tabip ve uzman tabiplerin Devlet hizmet yükümlülüğü takip ve tamE işlemlerini yürütmek.     
 • Sağlık personelinin emeklilik ve fiili hizmet iş ve işlemlerini yürütmek: 
 • ) Hizmet Takip Programı iş ve işlemlerini koordine etmek.
 • Sağlık personelinin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • Mal bildirimine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • Askerlik sevk ve tehir iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Personel özlük dosyalarının devrine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Sendikal iş ve işlemleri yürütmek.
 • Terfi ve intibak ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Şehitlik belgesi, başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve maaş ödülü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak,
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
 • İl Sağlık Müdiirü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Dokuman

  Dökümanlar
icon_word.pngAday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi
icon_word.pngAile Durumu Bildirimi (Asgari Geçim İndirimi İçin)
icon_word.pngAile Yardımı Bildirim Formu
icon_word.pngAnlaşan Aile Hekimi İzin Formu
icon_word.png Atama ve Nakil Talep Formu (İl dışı)
icon_excel.png Emeklilik Belgesi
icon_excel.png Fiili Hizmet Tesbiti Formu
icon_word.pngGri Pasaport Formu
icon_excel.pngİl İçi Tayin Talep Formu
icon_word.pngİptal İhdas Talep Formu
icon_word.pngMal Bildirim Formu
icon_word.png Maaş Bordrosu Talep Dilekçesi
icon_word.pngPersonel İzin Dilekçesi
 Personel İşten Ayrılma Onay Formu
  PHB.FR.007 personel izin formu (işçi)
icon_word.pngPersonel Sevk İzin Belgesi
  Hizmet Kalite Standartları
icon_pdf.pngİnsan Kaynakları Hizmet Envanteri
icon_pdf.pngİnsan Kaynakları Hizmet Standartları
 icon_word.png Hastane Kadrosunda Görev Yapan Aile Hekimi - Aile Sağlığı Elemanı Başvuru Formu
  Aile Hekimliği Muvafakat Başvuru Formu

13 Temmuz 2021