Aile Hekimliği Birimi

Birim GörevTanımları

  • Eğitim aile sağlığı merkezleri dâhil aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili çalışmalarını yapmak.
  • Aile hekimliği ile ilgili; yerleştirme, gruplandırma denetim soması gruplandırma iş ve işlemlerinin yürütülmesi, gezici ve yerinde sağlık hizmetleri, çalışma planları iş ve işlemlerini yürütmek.
  • Aile hekimliği hizmetlerinin il düzeyinde tanıtımı ile bu hizmetlerin nitelik ve nicelik bakımından en uygun şekilde sunumunu sağlamak.
  •  Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri (AHBS) uygulamalarının güncelleme çalışmalarını ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek.
  • Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgelerle ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve faaliyetleri yürütmek.
  • Aile hekimlerinin vereceği sağlık hizmetlerinin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi ile güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.
  • Aile hekimliği uygulama modelinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, projeler üretmek, uygulamak ve aile hekimliği ile ilişkili ulusal ve uluslararası programların sahada uygulanmasını ilgili birimlerle iş birliği içerisinde sağlamak.
  • Tıpta uzmanlık eğitimi alan aile hekimliği asistanlarının saha eğitimlerinin, eğitim aldığı kurumlarla işbirliği içerisinde planlamasını yapmak.
  • Aile hekimliği uygulamaları kapsamında eğitim ve geliştirme faaliyetlerini üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek.
  • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


Birim Dökümanları


Ek-2 Performans İtiraz Formu.docx
Ek_3 Göç Tesbit Tutanağı.pdf
Ek-4 Doğum Beyan Tutanağı.pdf
Ek-5 Tıbbi Neden Neyan Tutanağı.pdf
Ek-6 İzlem-Aşı Tutanağı.pdf
Ek-7 İzlem-Aşı Durumu Bilgilendirme Onam Formu.pdf
Ek-8 Vefat Beyan Tutanağı.pdf
Ek-9 Gebe Geç Tesbit Beyan Tutanağı.pdf
Yurt Dışı Göç Tesbit Tutanağı.docx
AHB gruplandırma başvuru dilekçesi

Aile Hekimliği Formu
 
AHB Gruplandırma Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar
Aile Hekimliği Hizmet  Envanterler Ek 1 

27 Ocak 2022