Halk Sağlığı Laboratuvarı
01 Temmuz 2022
                                                                          
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

1973 yılında tip proje kapsamında "Halk Sağlığı Laboratuvarı" olarak açılan Laboratuvarımız, daha sonra Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı örnek alınarak Bursa Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğüne dönüştürüldü. 2019 yılından itibaren Güney Marmara’nın en büyük laboratuvar binasında hizmet vermeye devam etmektedir.

Görevleri:
a)      Ruhsatlandırma, Denetim ve Kontrol İzlemeye yönelik olarak; insani tüketim amaçlı her türlü suyun, yüzme suları, kaplıca suları, peloid ve deniz suyunun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini yapmak.

b)      Atıksuların ve yüzey sularının mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini yapmak.

c)      İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili analizleri yapmak.

d)      Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığının talebi doğrultusunda farklı analiz parametrelerinin yapılabilirliğini sağlamak.

e)       Klinik Laboratuvar hizmeti vermek ; beşeri (her türlü kan vb.) numunelerin mikrobiyolojik, virolojik, toksikolojik ve biyokimyasal testleri ve analizleri yapmak.

f)      Aile hekimliği hizmetleri kapsamında gerekli tanı ve teşhise yardımcı diğer test ve analiz hizmetlerini sunmak.

g)      Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamaları ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele ve vatandaşlara aktarılması amacıyla eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak.

h)        Halk Sağlığı Laboratuvarı hizmetleri kapsamında ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. Halk Sağlığı Müdürlüğünün gerek gördüğü çalışmalara ve toplantılara katkıda bulunmak.

 

Laboratuvarımız; Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova ve Çanakkale illerine hizmet vermektedir.

Halk Sağlığı Lab 07.11 (3).JPG