Sağlık Bilgi Sistemleri BirimiGörev, Yetki ve Sorumluluklar


  1. Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili il düzeyinde uygulamaları belirlemek, koordinasyonunu sağlamak.
  2. Kullanılan tüm bilişim sistemleri ve iletişim teknolojilerinin Bakanlık standartlarına uygunluğunu denetlemek.
  3. İldeki mevcut ve/veya yeni kurulacak sistemlerin Bakanlıkça işletilen projelere entegrasyonunda rehberlik etmek, izlemek, denetlemek ve raporlamak.
  4. İl düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri projelerini yapmak ve yaptırmak.
  5. Bakanlık tarafından kurulan sistemlere gönderilecek verilerin, zamanında, doğru ve eksiksiz kaydedilmesi için gerekli, takip, denetim, bildirim ve uyarı işlemlerini yürütmek, veri gönderim süreçlerinde yaşanan teknik problemleri Bakanlığa raporlamak.
  6. Bilgi güvenliği politikalarını takip, kontrol ve koordine etmek, gerekli eğitimleri düzenlemek, bilgi güvenliği konularında denetleme yapmak.
  7. Bakanlığın bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yayımladığı mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek, denetim raporlarını Bakanlığa göndermek.
  8. Bakanlıkça bilişim projeleri hakkında verilecek görev, düzenlenecek eğitim, uzaktan eğitim, toplantı, telekonferans, seminer, çalıştay, sempozyum, kongre vb. etkinliklerde görev alacak personelin il bazında organizasyonunu sağlamak.
  9. E-İmza ve mobil imza tedarik, idame ve kullanım süreçlerini organize etmek.
  10. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Birim Dökümanları

 Bilgi İşlem Birim dökümanları
 icon_pdf.png Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası
 icon_pdf.png Yönetim Taahhüdü
 icon_pdf.png Yüklenici Personeli Gizlilik Sözleşmesi
 icon_pdf.png Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi (Kamu ve Sürekli İşçi Personeli İçin)
 icon_pdf.png Kurumsal Gizlilik Taahhütnamesi
icon_pdf.png Bilgi Güvenliği İhlal Olay Bildirim ve Müdahale Formu
icon_pdf.pngPersonel İşten-Birimden Ayrılma Onay Formu
 Disk İmha Formu
  KPS Mernis Taahhütname Formu
icon_excel.png
 İnternet Yetkilendirme Talep Formu
 Teknik Servis Formu
 Kurumsal KPS Kullanım Taahüt Formu
 TeamViewer
 Alpemix
 Ammyy
 Anyplace
  Hizmet Kalite Standartları
icon_pdf.pngSağlık Bilgi Sistemleri Hizmet Envanteri
icon_pdf.pngSağlık Bilgi Sistemleri Hizmet Standartları
  ÇKYS-İKYS
icon_excel.png ÇKYS-İKYS yetki belgesi
icon_excel.png ÇKYS-İKYS yetki kodları


  E-İmza
icon_ppt.pngE-İmza Başvuru İşlemlerinde İzlenecek Adımlar
  Kurumsal E-Posta Talep Formu
 E-Posta
 EPosta Talep Formu Paylasilan-ortak Tuzel Birim Hesaplar icin 
 E posta kişi tanımlama formu

16 Şubat 2022