Acil Sağlık Hizmetleri BirimiBirim Görev Tanımı

  • Acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  • Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimlerin kurulması ve işletilmesi, gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre edilmesi, ilgili birimlerin faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, hasta nakil ve sevk koordinasyonunun sağlanması işlemleri ile ASKOM faaliyetlerini yürütmek.
  • İl düzeyinde kara, hava ve deniz ambulanslarının sevk ve idaresine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
  • Acil sağlık hizmetlerinin ilde etkin yürütülmesi için gerekli koordinasyon çalışmalarını yürüterek, il düzeyinde sağlık tesislerinden yapılan hasta şevklerini, il içinde sağlık tesisleri arasındaki hasta hareketlerini incelenmesi, iyileştirici tedbirlerin alınması, uygulatılması ve kayıt altına alınması işlemlerini yapmak.
  • 112 Acil Sağlık Hizmetlerini uluslararası hizmet ve kalite standartlarına uygun şekilde geliştirmek.
  • Hizmet amacına yönelik organizasyon ile mal ve hizmet alımları ile ilgili planlama yapmak.
  • Acil sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren, ambulans hizmeti veren resmî, özel kurum ve kuruluşları denetlemek.
  • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
  • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Birim Dökümanları

  Dökümanlar
icon_pdf.png Acil Yardım Ambulansı Kontrol Formu
icon_pdf.png Ambulans Hava Aracı İşletilmesine Dair Esaslar
icon_excel.png Askom İl Aylık Branş Nöbetleri Bildirim Formu Tablosu
icon_pdf.png Hasta Nakil Ambulansı Kontrol Formu
icon_excel.pngSağlık Tesisleri Arası Vaka Nakil Talep Formu
icon_excel.png SB Hava Ambulansı Talep Formu
icon_excel.png  İlkyardım Eğitim ve Eğitici Eğitim Merkezleri
icon_pdf.png İlkyardım Uygulama Becerisi Öğrenim Rehberi
  Stajyer İmza Çizelgesi
 Hizmet Kalite Standartları
icon_pdf.png Acil Sağlık Hizmetleri Hizmet Envanteri
icon_pdf.png Acil Sağlık Hizmet Standartları
 

24 Kasım 2021