Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi

Birim Görev Tanımı

  1. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetlerine İlişkin Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge gibi ilgili mevzuatında düzenlenen iş ve işlemleri yürütmek.
  2. Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
  3. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Birim Dökümanları

  Hizmet Kalite Standartı
 icon_pdf.pngSivil Savunma Hizmet Envanteri
 icon_pdf.png Sivil Savunma Hizmet Standartı

03 Kasım 2019