Klinik Dışı Laboratuvarı
01 Temmuz 2022


KLİNİK DIŞI (SU) LABORATUVARI


 

YAPILAN ANALİZLER

  • İçme - kullanma suyu, içme suyu, kaynak suyu ve doğal mineralli suların ilgili mevzuatı kapsamında, ruhsat, denetim izleme, kontrol izleme ve piyasa gözetimi-denetimine (PGD) esas analizleri,
  • Kaplıca suyu, havuz suyu, yüzme suyu, talassoterapi amaçlı deniz suyu, kıta içi sular,
  • Hemodiyaliz çözeltilerinin dilüsyonunda kullanılan sular,
  • İçme suyu amaçlı ham sular ve benzeri suların ilgili mevzuatı kapsamındaki analizleri,
  • Çevre ve yüzeysel mikrobiyolojik analizleri (iç mekanlar, malzeme, ekipman ve diğer yüzeyler),
  • Sularda legionella analizleri,
  • Sıtma preparat analizleri yapılmaktadır.