T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

KPA Aşı Uygulaması Hakkında Duyuru

Güncelleme Tarihi: 11/02/2020

Ülkemizde aşı ile korunulabilir hastalıkların epidemiyolojik değerlendirmeleri, bilimsel veriler ve Bağışıklama Danışma Kurulunun önerileri çerçevesinde, Makamın 05.12.2018 tarih ve 1222 sayılı olurları ile, aşılama takvimimizde yer alan KPA uygulamasına 13 bileşenli aşı ile devam edilmesine ve aşılama kapsayıcılığının yüksek düzeyde sürdürülmesi durumunda aşının etkililiğinin yeterli olduğu gösterildiğinden çocukluk dönemiaşılama takvimi içerisinde 2., 4. ve 12. aylarda olmak üzere, 2+1 şemasıyla uygulanmasına karar verildi.

Konuyla ilgili üst yazı, uygulama kuralları ve aşı takvimi için bağlantıda bulunan ilgili başlığın üzerini tıklayınız

Konjuge Pnömokok Aşısı Bakanlık Üstyazı

KPA 13 Uygulama Kuralları

Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi